Att vara regionombud

Mopsträffar

Är du mopsägare och tycker du om att träffa andra mopsägare och deras hundar? Eller nyfiken på rasen? Mopsordens regionala träffar är väldigt populära och välbesökta runt om i landet.

En mopsträff arrangerad av Mopsordens regionombud är ingen kurs, utan en arrangerad träff för medlemmar och blivande medlemmar och dess hundar. Träffen är i regel kostnadsfri, med undantag av vissa större arrangemang såsom föreläsningar mm.

Syftet är att träffas och umgås under enkla former med lokala aktiviteter, ibland på träffar med särskilda teman, lek med hundarna och gemensam fika eller bara en enkel promenad.

 Mopsordens målsättning är att träffar ska arrangeras i alla regioner minst två gånger per år och att träffarna ska vara kända för och besökta av klubbens medlemmar med familjer och hundar. Mopsorden som rasklubb får då möjlighet att via regionombuden nå ut med information och stöd i olika frågor till medlemmar, på ett enkelt och personligt sätt. Deltagarna får möjlighet att ha trevligt med likasinnade och skaffa nya vänner och bekanta.

 Besökande som ännu inte är medlemmar i Mopsorden, men som gärna vill delta på får gärna vara med och prova på vid något tillfälle. Träffen är ett bra forum för den som är nyfiken på rasen eller som väntar på sin mopsvalp. Men eftersom träffarna anordnas för medlemmar, så bör regionombudet informera om medlemskap i klubben och hänvisa till hemsidan att ansöka om medlemskap inför kommande träff.

 

Uppdrag för regionombud

Som regionombud bör du ha kunskap och kännedom om rasen och ska vara medlem i Mopsorden, eftersom du företräder klubben vid träffarna du ordnar. Du bör ha både vilja och förmåga att arrangera och genomföra träffar i Mopsordens regi. Klubben bistår med ett kompendium med material såsom skyltar för mopsträffar, badge ”regionombud” mm.

Regionombud utses av Mopsordens styrelse via regionombudsansvariga och innehar uppdraget under två år. I uppdraget ingår att arrangera minst två träffar per år samt att rapportera till styrelsens regionombudsansvarige om träffar och innehåll. Har man varit aktiv under sin tid ser styrelsen mycket positivt på att regionombudet fortsätter i två år till. Frågan ställs via regionombudsansvarige i respektive del. De ska också kontaktas om man av någon anledning vill avsluta sitt uppdrag som regionombud under innevarande tid.

 Om regionombud inte ordnat minst en träff under året, så upphör uppdraget och erbjuds till annan medlem. Detta för att servicen till medlemmarna ska vara så frekvent som möjligt.

 

Planering

Preliminär årsplan med minst två planerade träffar är önskvärt, för annonsering på klubbens hemsida och sociala medier i förväg.

 

Aktivitetstips

 • Gemensam promenad
 • Tipspromenad, lotteri
 • Agility/rallylydnad/mopsracetävling
 • Föreläsning om rasen/mopsskötsel, kloklippning mm.
 • Utställnings- och/eller socialträning
 • Blåbärsutställning

Överskott från eventuell lotteriförsäljning kan fritt användas i er verksamhet vid kommande tillfälle.

Vid planering av större arrangemang finns möjlighet att söka pengar från klubben. Ta kontakt med regionombudsansvarig, som tar frågan vidare till styrelsen för beslut. Sök i första hand sponsring från butiker och företag på din hemort.

Mopsordens huvudsponsorer Royal Canin och Agria är också generösa med t ex priser till tävlingar. Tänk på att vara ute i god tid, både till klubben och sponsorer.

 

Regionuppdelning

Landet är delat i två regioner, nord och syd. Regionombudsansvariga bjuder in sina respektive ombud till årliga inspirations- och informationsträffar.

 

Region nord, Inger Danielsson:

 • Värmland
 • Västmanland
 • Uppland
 • Gästrikland
 • Hälsingland
 • Dalarna
 • Västerbotten
 • Norrbotten
 • Jämtland

 

Region syd, Sylwia Zielinski:

 • Skåne
 • Småland
 • Halland
 • Gotland
 • Västra Götaland
 • Östergötland
 • Sörmland
 • Stockholm
 • Närke

 

Medier

Klubben har tre olika medier där information om träffarna ska publiceras:

hemsidan www.mopsorden.se, tidningen Mops Allehanda och Mopsorden på Facebook.

Som regionombud kan du skapa en egen grupp för din region på Facebook. Meddela Sylwia Zielinski, som länkar gruppen till Mopsordens hemsida.

Material till Mops Allehanda mailas till web@mopsorden.se. Önskas en blänkare i tidningen så håll utkik efter manusstopp på hemsidan eller i tidningen. I god tid före träffen mailar du en liten ”annons” till Sylwia, regionsyd@mopsorden.se.

Efter genomförd regionträff får du gärna maila bilder från dagen och en berättelse, för publicering på klubbens medier.

Har du frågor till oss som ombudansvariga eller vill förmedla något till styrelsen, kontakta regionombudsanvarig. Kontaktuppgifter finns nedan.

Ett annat forum för ombudsfrågor är regionombudens gemensamma Facebookgrupp ”Tips och idé-banken”. Där kan alla ombud byta idéer och tipsa varandra om regionombudsuppdraget.

 

Samarbete med Studiefrämjandet

Ta gärna kontakt med Studiefrämjandet på din ort. Genom studiefrämjandet kan man till exempel få hjälp med studiematerial, lokal och annat praktiskt via sk kulturprogram. Planering bör ske i god tid innan träffen. Via Studiefrämjandet kan man också starta en studiecirkel med träffar kring mops, aktiviteter och mopsägande, där gruppen själva väljer innehåll och upplägg.

 

Tack för det fina arbete ni gör ute i regionerna, det uppskattas av både medlemmar och styrelse!

 

Sylwia Zielinski och Inger Danielsson, regionombudsansvariga i Mopsorden

Maila ansvariga

 • Maila till Sylwia Zielinski regionsyd@mopsorden.se
 • Maila till Inger Danielsson            regionnorr@mopsorden.se

 

Arrangera med oss!

Saxat från Studiefrämjandets hemsida:

 

Studiefrämjandet har stor vana av att arrangera och hjälper dig gärna med detta - oavsett på vilken nivå det gäller. Kom in till oss så kan vi sitta ner och prata om din idé. Kanske behöver du hjälp att söka stöd, göra en budget, hyra utrustning, lokal, kunskap eller något annat.

Kulturprogram definieras inom folkbildningen som föreläsning, teater, sång, musik,dans, dramatisk framställning, filmvisning, utställning eller tvärkulturell verksamhet.

Kulturprogram ska visas publikt och bidra till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke. Det ska också pågå i minst 30 minuter, genomföras vid ett givet tillfälle och med alla deltagare fysiskt närvarande. Utställningar kan endast rapporteras en gång per plats den visas oavsett tidsperiod.

 

Planering av kulturprogram

Ta alltid kontakt med Studiefrämjandet innan genomförandet av kulturprogrammet. Detta är viktigt, inte bara för att kunna bolla idéer, utan också för att exempelvis kolla om det finns särskilda säkerhetsföreskrifter, vilka försäkringar som gäller med mera.

Tänk på att det i marknadsföring av kulturarrangemanget och i inbjudan skall framgå följande uppgifter:

 • Rubrik
 • Datum
 • Tid (start-slut)
 • Lokal
 • Föreläsare eller annan medverkande

 

Eventuell förening

Det ska framgå tydligt att Studiefrämjandet är anordnare av arrangemanget och därför ska vår logotyp finnas med i inbjudan eller affischen.

 

Starta en studiecirkel, enklare än du tror

Vill du, dina vänner eller din förening lära er något nytt tillsammans? Tillsammans kan ni starta en studiecirkel. En studiecirkel betyder att du och dina vänner kan träffas och lära er nya saker, med vår hjälp!

Vi ger er stöd att fördjupa ert intresse tillsammans och kanske kan bidra till att förverkliga era drömmar! Vi är alltid öppna för nya idéer till studiecirklar och du kan starta en studiecirkel om nästan vad som helst. Ämnet för det ni vill lära er om bestämmer ni själva.

Det behövs inga förkunskaper för att komma igång. Ledaren utser ni själva i gruppen - det är precis så enkelt som det låter!

Genom Studiefrämjandet kan ni till exempel få hjälp med studiematerial, lokal och annat praktiskt. Vi har också ett brett nätverk som kan bidra med kunskap och erfarenheter kring allt från nördig detaljkunskap till att ordna stora festivaler.”

 

www.studieframjandet.se

© Mopsorden 2018.

Rasklubb för mops.

Tillhör SKK via SDHK.