Formulär för omplacering

Ibland händer det att man av olika anledningar inte kan behålla sin mops, här finns då möjlighet till hjälp att få den omplacerad. Annonserna ligger kvar under fyra veckor. Förlängning med fyra veckor i taget.

Nedan finns de omplaceringar som nu är aktuella.

Detta är Mopsordens formulär för valphänvisning. Du måste vara medlem för att kunna använda den här tjänsten.

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret är skickat.

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

© Mopsorden 2018.

Rasklubb för mops.

Tillhör SKK via SDHK.