Uppfödarens sida

Info till uppfödare


Betalning för länk påUppfödarlistan

Nu är det dags att betala din länkavgift för att få vara kvar på Uppfödarlistan. Du betalar 100 kr för 2020. Betalningen ska vara gjord senast den 31 december 2019. Vid betalning efer 31/12 lägger vi på en administrativ avgöft på 50 kr d v s då blir avgiften 150 kr. Glöm inte att ange  KENNELNAMN på betalningen! Betalning görs till Mopsorden:


 • swish 123 477 9765
 • plusgiro 42 59 73-5Valphänvisning


Hänvisning sker om åtta veckor från valparnas födelsedatum. Önskas förlängd hänvisning efter det, fyll i ett nytt formulär och ange antal osålda valpar.


Du kan också skicka ett mail till web@mopsorden.se.

Här kan du anmäla din valpkull för publicering på hemsidan


Valp broschyr


beställning valpbroschyr


Medlemskap


På länken nedan kan du som uppfödare bjuda dina valpköpare på medlemskap ett år:


Valpköparmedlemskap/Gåvomedlemskap


Du betalar till det plusgiro som anges på formulärsidan (SKK 1177-5).
Reviderade regler från november 2016


 • Följa SKKs grundregler.
 • Följa RAS, klubbens rasspecifika avelspolicy.
 • Använda SKKs köpeavtal.
 • Vara medlem i Mopsorden (medlemsnummer finns på baksidan av Mopsallehanda). Detta ska anges på formuläret.
 • Uppfödaren ska ha genomgått Mopsordens uppfödarutbildning. Har uppfödaren gått SKKs uppfödarutbildning ska kopior på diplom mailas med tillsammans med hänvisningen.
 • Båda föräldradjuren ska ha meriter från utställning, varav den ena med minst ett excellent. Detta ska också klart framgå på formuläret.
 • Kullen kan läggas ut tidigast när tiken är parad. Uppfödaren uppger valparnas beräknade födelsedatum, när kullen är född samt meddelar antal valpar, färg, kön, valparnas födelsedatum samt leveransdatum.
 • När valparna är åtta veckor tas kullen bort om inte uppfödaren meddelat att valpar (färg, kön) finns kvar till försäljning. Tiden förlängs då med fyra veckor i taget.
 • Uppfödaren meddelar också när valparna är sålda.


Meddela web@mopsorden.se när:


 • dina valpar är född
 • när du inte har några valpar kvar till försäljning


Uppfödare av mops


Listan nedan är sorterad i bokstavsordning. Du måste vara medlem i Mopsorden för att finnas med på listan. Ditt medlemsnummer hittar du på baksidan av klubbtidningen Mopsallehanda eller SKKs medlemstidning Hundsport.


F = uppfödning av fawn (gul) mops

S = uppfödning av svart mops.

 * = uppfödaren har genomgått Mopsordens och/eller SKKs uppfödarutbildning.


Uppfödare som genomgått utbildning enligt ovan, men inte finns med på listan, skicka in dokumentation på godkänd utbildning till MOs sekreterare, sekr@mopsorden.se.

© Mopsorden 2018.

Rasklubb för mops.

Tillhör SKK via SDHK.