Inventeringsstudien


Inventeringsstudien


Om du vill vara med på en inventering med din hund anmäler du dig till Lotta Olsson, SKKs avdelning för avel och hälsa. Lotta kan också svara på frågor om inventeringsprojektet eller läs mer på SKK:s hemsida

Telefon: 08-7953003
E-post: lotta.olsson@skk.se


Datum för inventering:

24 augusti                Arninge, Täby   N.Stockholms hundcenter © Mopsorden 2018.

Rasklubb för mops.

Tillhör SKK via SDHK.