Omplacering av mops

Ibland händer det att man av olika anledningar inte kan behålla sin mops, här finns då möjlighet till hjälp att få den omplacerad. För att få sin omplacering publicerad på Mopsordens hemsida gäller att man är medlem i Mopsorden och att mopsen är registrerad hos Svenska kennelklubben. Hänvisningen finns tillgänglig under fyra veckor efter publicering.


Notera att detta är en tjänst rasklubben tillhandahåller till sina medlemmar. Mopsorden har inget juridiskt ansvar gällandes den överenskommelse som görs mellan den som omplacerar och den privatperson som ingår ett avtal med denne.


Skicka ett mejl  för att annonsera eller om du har ytterligare frågor kring tjänsten.


Aktuella annonser

__________________________________ Gul mopshane 12 veckor
Ej avel eller utställning.
Lisa kyrholm 070 - 5724131
Utlagd: 2018-11-20

__________________________________


Gul mopstik 2 år
Ej avel eller utställning.
Lena Penttinen 070-5109077
Mikael Penttinen 070-7837400
Utlagd: 2018-11-15

__________________________________


Klubbens valphänvisare

  • Mai Edlund
    070-8539650
    valphanvisning@mopsorden.se

© Mopsorden 2018.

Rasklubb för mops.

Tillhör SKK via SDHK.