Viktigt meddelande till Mopsordens medlemmar

 

Vi måste dessvärre meddela våra medlemmar att Mopsorden ordförande Kjell Carnbrandt den 23/7 2018 valde att avsäga sig sitt förtroendeuppdrag som klubbens ordförande med omedelbar verkan. Orsaken är av personliga skäl och har inte föregåtts av någon motsättning eller schism inom styrelsen.

 

Vi är givetvis ledsna över den uppkomna situationen då vi alla känner ett stort förtroende för Kjell och det arbete och engagemang han har investerat i klubben. Vi accepterar, om än motvilligt, och respekterar fullt ut hans beslut.

 

Med anledning av detta samlades styrelsen igen 30/7 2018 till ett möte och diskuterade igenom den uppkomna situationen vi nu befinner oss i. Vi är alla överens om att det momentum och fina samarbete vi har också ger oss en trygghet och styrka att arbeta vidare i samma anda.

 

En enig styrelse beslutade att utse vice ordförande Stefan Lindquist som ny tf ordförande fram tills nästa klubbmöte 2019. Därtill utsåg styrelsen Sofia Sundquist till tf  vice ordförande.

 

Styrelsen kommer att fortsätta sitt viktiga arbete för mopsens och medlemmarnas bästa!

 

Mopsordens styrelse,

Märsta 20180801

 

genom

Stefan Lindquist

Tf Ordförande Mopsorden

© Mopsorden 2018.

Rasklubb för mops.

Tillhör SKK via SDHK.