Vill du bli medlem

HÄR kan du ansöka om alla typer av medlemskap, göra adressändring samt avsluta eller förändra ditt medlemskap i MO. Faktura får du i efterskott.

 

Länk till

 

Klubbens mål är bland annat att

 • Verka för bevarandet av rastypiska och sunda mopsar.
 • Verka för god sammanhållning mellan styrelse, kontaktombud, valpförmedlare och medlemmar.
 • Verka för ett gott samarbete med andra mopsklubbar i Norden och i övriga länder.

 

Som medlem i Mopsorden får du

 • Klubbtidningen Mopsallehanda som utkommer fyra gånger per år.
 • Information om klubbens utställningar, mopsträffar, andra aktiviteter och annat.
 • Tillgång till valphänvisning, både som uppfödare och valpköpare.

 

Rullande medlemskap

Medlemskapet är rullande, vilket innebär att man är medlem i ett år från det att man betalar.

 

Kostnad

 • Fullbetalande medlem - 290 kr
 • Familjemedlem - 90 kr
 • Medlem ej boende i Sverige - 350 kr
 • Gåvomedlemskap - 150 kr
 • Utländskt gåvomedlemskap - 150 kr
 • Årsavgift uppfödarlänk - 100 kr
 • Uppläggning uppfödarlänk - 200 kr

Betalning klubben

 • swish 123 477 9765
 • PG nummer  42 59 73-5

Betalning shoppen

 • swish 123 149 8179
 • PG nummer  79 37 89-9

Medlemsansvarig

 • Andrea Vitez
  0767- 141404
  andreavitez@live.se

Medlemskap

Om du har frågor kring ditt medlemskap, hör av dig till:

 • Svenska Kennelklubben
  Medlemsavdelningen, 163 85 Spånga
  08-795 30 50 (mån-fre kl 10-12, 13-15)
  medlem@skk.se

Adress eller namnändring

HÄR kan du ansöka om medlemskap, göra en adressändring samt avsluta eller förändra ditt medlemskap i MO.

 

Gåvomedlemskap

Som uppfödare kan du skänka ett års medlemskap till dina valpköpare. Du använder länken HÄR.

 

Klubbens valphänvisare

 

Formulär & blanketter

© Mopsorden 2019.

Rasklubb för mops.

Tillhör SKK via SDHK.