Lisens minnesfond

Fonden har till ändamål att ekonomiskt stödja forskning av skelettförändringar som kan ge neurologiska defekter med hel/delvis förlamning i bakbenen hos mops, så kallad vingelmops.

Medlem av MopsOrden kan söka medel för subventionerad veterinärundersökning i forskningsuppdrag. Medel kan sökas av veterinärer och forskare.

OBS! Man stödjer INTE projekt som innebär användande av försökshundar.

Lisens fond är till förmån för utredning av s k vingelmopsar. Mopsordens styrelse har beslutat att bilda en fond med statuter som kommer att ge medlemmar möjlighet att få ekonomisk hjälp med utredning av denna defekt som vi ännu inte vet tillräckligt mycket om.

Det är av stor vikt att komma igång med arbetet kring denna åkomma som sätter ner livskvaliteten hos mopsar i en alltför tidig ålder.

Styrelsen kommer att på olika sätt se till att medel avsätts för detta ändamål. Medlemmar som önskar bidra, kan kontakta klubbens kassör.

Styrelsen har beslutat att 10 kr/per anmäld hund till specialen ska överföras till fonden. Ett lotteri kommer att finnas på specialen som oavkortat går till fonden.

Fonden förvaltas av Svenska Kennelklubben. Naturligtvis kan du även som enskild medlem sätta in pengar, bidraget betalas till SKKs postgiro 1177-5 var god ange MopsOrden ”Lisens fond”.

I december 2008 fanns 32.000 kronor i fonden. Vill du läsa mer om den, så gå in på www.skk.se och sök på fonder.

 

STATUTER

§ 1

MopsOrdens styrelse har givit fonden namn efter mopsen "Lisen", som började röra sig ostadigt i bakbenen (vingla) vid ca 7 års ålder och som successivt blev förlamad i sina bakben.

 

§ 2

Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja forskning av skelettförändringar som kan ge neurologiska defekter med hel/delvis förlamning i bakbenen hos mops sk. vingelmops.

Medlem av MopsOrden kan söka medel för subventionerar veterinärundersökning i forskningsuppdrag. Medel kan sökas av veterinärer och forskare.

 

§ 3

Fondens kapital och avkastning får användas för ändamålen. Mopsorden ska aktivt verka för att medel tillförs fonden så att den långsiktigt ska kunna verka. Mopsorden kommer att avsätta minst 10 kronor per anmäld hund från den årliga rasutställningsspecialen. Beloppet kan justeras uppåt om ekonomin tillåter och skall då beslutas på ett årsmöte. Donationer och gåvor till fonden emottages.

 

§ 4

Fondens tillgångar skall förvaltas av Svenska Kennelklubben. Fondens medel kan när som helst disponeras. Vid beslut om utdelning ska en representant från Svenska Kennelklubben och en representant utsedd från MopsOrdens styrelse ingå.

 

§ 5

Om fonden upplöses ska kvarvarande medel disponeras på så sätt att fondens ändamål bäst gynnas. Beslut härom fattas av SKKs styrelse.

© Mopsorden 2019.

Rasklubb för mops.

Tillhör SKK via SDHK.