Omplacering finns

Ibland händer det att man av olika anledningar inte kan behålla sin mops, här finns då möjlighet till hjälp att få den omplacerad. Annonserna ligger kvar under fyra veckor. Förlängning med fyra veckor i taget.

Maila uppgifterna så läggs dom ut på hemsidan.

Nedan finns de omplaceringar som nu är aktuella.

__________________________________

 

Klubbens valphänvisare

  • Mai Edlund
    070-8539650
    valphanvisning@mopsorden.se

© Mopsorden 2019.

Rasklubb för mops.

Tillhör SKK via SDHK.