Årsmöte 2021

Årsmöte den 7 mars 2021
MopsOrdens årsmöte kommer att genomföras digitalt via Teams (nedladdning från Microsoft finns här).

Nu är anmälan om deltagande vid årsmötet stängd.

Du kommer sedan till din mail att få en länk till mötet. Programmet för dagen är enligt nedan:

  • 13.15 Länken öppnar så att du kan komma in i Teams
  • 13.30 Avelsansvarig informerar om sammanställningen av SRD
  • 14.00 Årsmötet börjar

Vi rekommenderar att varje medlem under mötet använder en egen enhet (dator, surfplatta eller smart telefon) om det är så att det går till sluten votering.

Om någon begär sluten votering, kommer den av styrelsen utsedda rösträknaren att lägga upp ett formulär i mötet.  Medlemmarna kan välja mellan de kandidater som finns. Rösträknaren kommer inte att kunna se vem som röstar på vem, men kommer att se om det röstas flera gånger från samma enhet. Varje medlem har bara en röst.  

Har du några frågor om årsmötet är du välkommen att höra av dig till sekr@mopsorden.se.

Motioner
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senaste tre veckor före ordinarie årsmöte.

Motioner skickas klubbens sekreterare
Sofia Sundkvist
Grytgölsvägen 121
612 74 Grytgöl

Mandatfördelning sittande styrelse och övriga förtroendevalda

FunktionNamnMandat till
OrdförandeMoa Persson2021
Vice ordf, redaktörJessica Björling Brännlund2022
SekreterareSofia Sundkvist2022
LedamotPia Carnbrand Carlén2021
LedamotAnn-Sophie Grandin2021
LedamotHanna Frank2021
LedamotRobert Mattson2022
SuppleantPernilla Johansson2021
SuppleantMaja Weiweg2022
SuppleantMathilda Thernström2021
RevisorLiselotte Sandin2021
RevisorAnders Dillström2021
RevisorssuppleantLynn Zetterberg2022
RevisorssuppleantAngelica Eriksson2021
Valberedning
SammankallandeKristina Berghänel
0730-393518
kristina.berghanel@telia.com
2021
ValberedareYvonne Larsson
0736-572719
zodiakens@hotmail.com
2021
ValberedareLinn Hansson
0761-663016
peringos@gmail.com
2021