Styrelsen

Efter årsmötet 2021, valde klubbens medlemmar dessa personer att representera klubben.

Ordförande material
Moa Persson
Enåkersby 320, 744 93 Runhällen
0224-91030, 070-6603576
ordf@mopsorden.se

Vice ordförande, redaktör MA
Jessica Björling Brännlund
Lindom 150, 871 91 Härnösand
0702-884694
mopsallehanda@jessling.com

Sekreterare material
Sofia Sundkvist
Grytgölsvägen 121, 610 11 Grytgöl
0706-639162
sekr@mopsorden.se

Kassör (adjungerad till styrelsen)
Gunilla Albrigtsen
Fagerhult, 647 95 Åkers Styckebruk
0736-550204
kassor@mopsorden.se

Ledamot utställning
Jenny Mattsson
Lindby 11:12, 274 93 Skurup
0708-964614
utstallning@mopsorden.se

Ledamot avel hälsa FB
Hanna Frank
Lummelundsvägen 89, 621 41 Visby
0760-254295
avel@mopsorden.se

Ledamot avel hälsa
Mathilda Ternström
Hesekillegatan 19, 231 53 Trelleborg
0793-390946
hellsa@mopsorden.se

Ledamot aktiv mops
Robert Mattsson
Lindby 11:12, 274 93 Skurup
0705-086116
evenemang@mopsorden.se

Suppleant ubildning medlem
Anna Tjäder
Degernäs 812, 905 80 Umeå
0767-857831
utbildning@mopsorden.se

Suppleant aktiv mops
Lowe Kanflod
Kils-Nytorp 224, 705 92 Örebro
0730-863131
aktivmops2@mopsorden.se

Suppleant aktiv mops
Maria Svensson
Norreportsvägen 18, 231 39 Hässleholm
0734-225531
aktivmops@mopsorden.se

Revisorer

 • Liselott Sandin
  sjodalenssifferbyra@gmail.com
 • Anders Dillström
  kennelbumpkins@telia.com

Revisorssuppleanter

 • Lynn Zetterberg
  lynnzetterberg@hotmail.com
 • Angelica Eriksson
  aangelicaeriksson@live.se

Kommitté Aktiv mops

 • Robert Mattson
 • Love Kanflod
 • Maria Svensson

Valphänvisare

 • Mai Edlund
  070-8539650
  valphanvisning@mopsorden.se

Uppfödarkommitté

 • Gunilla Hirwing (sammankallande)
  gunilla@semlans.se
 • Gunilla Johnsson
  Klok gumma
  073-9595208
  gunillapugwood@hotmail.com
 • Mai Edlund
  Valphänvisare, klok gumma
  070-8539650
  valphanvisning@mopsorden.se

Facebook
Hanna Frank
avel@mopsorden.se

Instagram
Angelica Eriksson
aangelicaeriksson@live.se

Redaktör Mopsallehanda
Jessica Björling Brännlund
redaktor@mopsorden.se

Hemsida mopsorden.se
Helene Strömbom
web@mopsorden.se

Ansvarig utgivare hemsida & klubbtidning
Moa Persson

Valberedning

 • Christel Ternström (sammankallande)
  christel@zmach.se
 • Kajsa Sohlberg
  sohlberg.kajsa@gmail.com
 • Anne Andersson
  qanakas@gmail.com

Hedersmedlemmar

 • Reneé Willes
 • Moa Persson
 • Bertil Sted-Gren (avliden)
 • Sonja Pettersson (avliden)
 • Hervor Bratt (avliden)
 • Märta  Hamilton (avliden)
 • Gunilla Johnsson
 • Mai Edlund
 • Kicki Stavenborn

Betalning till klubben

 • plusgiro 425973-5
 • swish 123 477 9765

Organisationsnummer
874001-1682