Styrelsen

Efter årsmötet 2020, valde klubbens medlemmar dessa personer att representera klubben.

Ordförande, material
Moa Persson
Enåkersby 320, 744 93 Runhällen
0224-91030, 070-6603576
ordf@mopsorden.se

Vice ordförande redaktör
Jessica Björling Brännlund
Lindom 150, 871 91 Härnösand
mopsallehanda@jessling.com

Sekreterare, material
Sofia Sundkvist
Grytgölsvägen 121, 610 11 Grytgöl
0706-639162
sekr@mopsorden.se

Kassör
Gunilla Albrigtsen
Fagerhult, 647 95 Åkers Styckebruk
0736-550204
kassor@mopsorden.se

Ledamot utställning
Pia Carlén-Carnbrand
Kvarnstugevägen 24, 178 91 Munsö
0705-942685
utstallning@mopsorden.se

Ledamot ubildning medlem
Ann-Sophie Grandin
Hammarbygatan 53, 753 24 Uppsala
0767-077990
utbildning@mopsorden.se

Ledamot avel hälsa FB
Hanna Frank
Lummelundsvägen 89, 621 41 Visby
0760 254295
avel@mopsorden.se

Ledamot aktiv mops
Robert Mattsson
Lindby 11:12, 274 93 Skurup
0705-086116
evenemang@mopsorden.se

Suppleant aktiv mops
Pernilla Johansson
Skellefteå
0703-670508
aktivmops@mopsorden.se

Suppleant aktiv mops
Maja Veiweg
Gävle
0703-909832
aktivmops2@mopsorden.se

Suppleant aktiv mops
Mathilda Ternström
Trelleborg
0793-390946
aktivmops1@mopsorden.se

Revisorer

 • Liselott Sandin
  sjodalenssifferbyra@gmail.com
 • Anders Dillström
  kennelbumpkins@telia.com

Revisorssuppleanter

 • Lynn Zetterberg
 • Angelica Eriksson

Kommitté Aktiv mops

 • Pernilla Johansson
 • Robert Mattson
 • Maja Veiweg
 • Mathilda Ternström

Uppfödarkommitté

 • Gunilla Hirwing (sammankallande)
  gunilla@semlans.se
 • Gunilla Johnsson
  Klok gumma
  073-9595208
  gunillapugwood@hotmail.com
 • Mai Edlund
  Valphänvisare, klok gumma
  070-8539650
  valphanvisning@mopsorden.se

Facebook
Hanna Frank
avel@mopsorden.se

Redaktör Mopsallehanda
Jessica Björling Brännlund
redaktor@mopsorden.se

Hemsida mopsorden.se
Helene Strömbom
web@mopsorden.se

Ansvarig utgivare hemsida & klubbtidning
Moa Persson

Valberedning

 • Kristina Berghänel (sammankallande)
  kristina.berghanel@telia.com
 • Linn Hansson
  peringos@gmail.com
 • Yvonne Larsson
  zodiakens@hotmail.com

Hedersmedlemmar

 • Reneé Willes
 • Moa Persson
 • Bertil Sted-Gren (avliden)
 • Sonja Pettersson (avliden)
 • Hervor Bratt  (avliden)
 • Märta  Hamilton (avliden)
 • Kicki Stavenborn

Betalning till klubben
plusgiro 425973-5
swish 123 477 9765

Organisationsnummer
874001-1682