Avel & hälsa

Kommittén Avel och hälsa arbetar just nu med en revidering av RAS, denna kommer presenteras under 2022.

Utdrag ur RAS
Det är Mopsordens förväntan att vi alla, såväl uppfödare som mopsägare, tar ansvar för att bevara och utveckla den svenska mopsens hälsa både i nuet och i ett framtidsperspektiv.

Nostryffeln ska vara svart med väl öppna näsborrar. Knipta näsborrar och tungt överhängande nosrynka är oacceptabelt och ska kraftigt fördömas (se mopsens rasstandard).

Mopsordens mål i RAS är

 • att den totala populationen mops ska andas besvärsfritt

Avelsstrategi

 • att främja avel på mopsar med besvärsfri andning och mindre nosrynka
 • att främja avel på mopsar med inte alltför kort nosparti

Ny enkät för uppfödare

 • Det finns nu en Fortplantningsenkät som vi uppmanar alla uppfödare att fylla i när de har en valpkull.

Sammanställning Hälsoenkät 2021

 • HÄR finns en sammanställning av Hälsoenkäten.

Nytt om vingelmopsprojektet


Kontaktperson avel & hälsa

 • Hanna Frank
  0760-254295
  avel@mopsorden.se
 • Mathilda Ternström
  0793-390946
  hellsa@mopsorden.se

Rapport om vingelsjuka mopsar
görs till avel@mopsorden.se


Vad är


Klubbens kloka gummor
Klubbens kloka gummor utgörs av några få och väl utvalda personer som är uppfödare med lång erfarenhet av mops.

Alla är välkomna att höra av sig till någon av dessa, nya som gamla uppfödare, men även andra kan höra av sig till om eventuella frågor som gäller avel och rasen mops.

 • Mai Edlund
  070-8539650
  mai@mixtails.se
 • Gunilla Johnsson
  0520-424344
  gunillapugwood@hotmail.com