Avel & hälsa

Avel & hälsa

 • Hanna Frank
  avel@mopsorden.se
 • Mathilda Ternström
  hellsa@mopsorden.se
 • Love Kanflod
  aktivmops2@mopsorden.se


Senaste nytt om RFG, juli 2022

Från möte den 30 juni
Rekrytering av lead assessor/co-lead-assessor: Annonsering om det nya hälsoprogrammet har bl.a. funnits i Veterinärtidningen där det efterfrågades både regional assessors och lead assessor. Samma fråga har skickats till många veterinärer via både öppen förfrågan i en veterinärgrupp på Facebook samt via mejl till de veterinärer som är utbildade för att undersöka för det gamla hälsoprogrammet eller har visat intresse för det. Maria Dimopoulou har också föreslagit veterinärer som möjliga co-lead assors som har tillfrågats. Barbara Dyall såg annonsen som skickats ut via olika kanaler och kontaktade SKK för att få mer information om uppdragaget och har därefter meddelat att hon gärna skulle vilja vara med som co-lead assessor med Maria D.

Barbara ses som en respekterad veterinär och är en auktoritet på sitt område. Hon har inte skrivit under trubbnosuppropet.

RFG-Scheme: Efter att CS har godkänt de förslag som är framlagda av AG-RS kan Avelskommittén tillsammans med SKKs avd. för avel och hälsa arbeta efter den översikt som presenterades för klubbarna den 7 juni.

Lägesrapport 220707: Femton veterinärer har tackat ja till att utbilda sig för att får undersöka hundar, fler är tillfrågade och vi inväntar svar. Vi har svårt att täcka vissa områden, bl.a. Norrland och Värmland men övriga Sverige får en god täckning. Vi fortsätter att söka efter veterinärer i dessa områden och har stor förhoppning om att få fler intressenter när de
kommer tillbaka efter semestrar.

Vi har två stycken lead assessors och en tredje som visat intresse och efterfrågat mer information.

Arbete pågår med det administrativa kring intyg, avtal, IT-anpassning etc.
Möjligheten för svenska hundägare att göra RFG-S i Danmark eller Norge ska undersökas vidare.


Utdrag ur RAS
Det är Mopsordens förväntan att vi alla, såväl uppfödare som mopsägare, tar ansvar för att bevara och utveckla den svenska mopsens hälsa både i nuet och i ett framtidsperspektiv.

Nostryffeln ska vara svart med väl öppna näsborrar. Knipta näsborrar och tungt överhängande nosrynka är oacceptabelt och ska kraftigt fördömas (se mopsens rasstandard).

Mopsordens mål i RAS är

 • att den totala populationen mops ska andas besvärsfritt

Avelsstrategi

 • att främja avel på mopsar med besvärsfri andning och mindre nosrynka
 • att främja avel på mopsar med inte alltför kort nosparti
 • Sammanställning Hälsoenkät 2021
 • HÄR finns en sammanställning av Hälsoenkäten.

Nytt om vingelmopsprojektet


Rapport om vingelsjuka mopsar
görs till avel@mopsorden.se


Vad är


Klubbens kloka gummor
Klubbens kloka gummor utgörs av några få och väl utvalda personer som är uppfödare med lång erfarenhet av mops.

Alla är välkomna att höra av sig till någon av dessa, nya som gamla uppfödare, men även andra kan höra av sig till om eventuella frågor som gäller avel och rasen mops.

 • Mai Edlund
  070-8539650
  mai@mixtails.se
 • Gunilla Johnsson
  0520-424344
  gunillapugwood@hotmail.com