Raspresentationer

Domarpresentation för raserna mops, fransk och engelsk bulldog
My Dog, Göteborg, den 5 – 7 januari 2023

Ras- och specialklubbarna har under flera år bett om att få medverka i utbildningen på dessa tre raser, för att vi genom bättre bedömningar också ska höja både sundhet och den exteriöra kvaliteten hos raserna.

MopsOrden genomförde den första utbildningen i september 2022 med åtta deltagande, då med både redan auktoriserade, men också presumtiva domare. Detta tillfälle föll mycket väl ut och vi fick positiv respons från deltagarna. Detta har sedan diskuterats med de andra klubbarna och vi enades om att ha presentation av samtliga de tre i samband med My Dog i januari 2023.

Planeringen genomfördes med hjälp av Ulrika Samuelsson, SKK samt Anki Johansson, ordförande Västra Kennelklubben. Samtliga klubbar bad undertecknad att hålla i presentationerna och efter diskussioner med klubbarna, kom vi fram till hur dessa skulle genomföras, och vad som särskilt skulle poängteras för att räta ut de frågetecken som vi sett att domarkåren ibland har haft svårt att hantera.

Tid gavs också för frågor från deltagarna och ett häfte med en kortfattad beskrivning av de viktigaste rasdetaljerna delades ut.

Mops
Presentationerna började på torsdagen den 5 januari med  mops. Tiden var bestämd till kl 14.00 så att både hundägare och intresserade domare skulle ha möjlighet att deltaga. Vi valde att ha 4 + 4 individer i respektive ras, av den variation som möter oss i ringarna när vi dömer. Detaljer som är viktiga i såväl rasstandard som SRD genomgicks och förklarades, och om hur vi ska hantera dessa på bästa sätt.

Fransk bulldogg
Fredagen fortsatte med presentation av fransk bulldogg, även här med samma antal hundar. Vi beskrev också närmare det stora problemet med färger på rasen, där endast tre färger är godkända. Vi ser betydligt fler färger i ringarna och dessa individer ska diskvalificeras. Ett annat problem är svansar där standarden är mycket distinkt, detta efterföljs inte alltid, vilket naturligtvis blir mycket förvillande för hundägarna. En fråga som kom upp var ett av rasens adelsmärken, nämligen överlinjen, som beskrevs genom att visa upp en utmärkt sådan.

Engelsk bulldogg
Lördag var det dags för engelsk bulldogg, även här hade vi lyckats få 4 + 4 deltagande hundar. Vi gick vi in på det som är viktigt för rasen, och frågor kom upp om hur tjocka rynkorna får vara. Förklaringen är ”funderar du om något är överdrivet, så är det så” och ska bedömas utefter detta konstaterande. Vi påtalade även här svansproblemet, men också att en hel del tikar kunde ha lite mer benstomme.

Vad som däremot var ett budskap genomgående var att samtliga raser idag, är betydligt bättre såväl sundhetsmässigt som exteriört än bara för 10 – 15 år sedan. Detta helt och hållet tack vare ett väl genomfört och lyhört uppfödararbete.

Totala antalet deltagande domare och blivande domare av rasen var på mops sexton, fransk bulldogg 23 samt för engelsk bulldogg femton. Dessutom deltog ett antal domare från våra grannländer, men även en del övriga från Europa.

Klubbarna ser mycket positivt på att vi äntligen fått möjlighet att vara behjälpliga i att nå bättre kompetens och förståelse hos domarkåren, och för vikten av att vi samarbetar för att nå de mål våra respektive rasstandards efterfrågar.

Runhällen den 10 januari 2023
Moa Persson
Ordförande MopsOrden