Utbildning

Uppfödarutbildning hålls i klubbens regi med jämna mellanrum på olika platser i landet. Den senaste kursen hölls digitalt i januari 2022. Nästa uppfödarutbildning sker hösten 2023.

Raskompendium
Två raskompendier finns till försäljning, ett på svenska och ett på engelska. Kontakta sekr@mopsorden.se. Kompendiet kommer också att kunna köpas vid mopsringen på de flesta utställningar.

Ansvarig utbildning

  • Anna Tjäder
    0767-857831
    utbildning@mopsorden.se

Idag är de brakycefala raserna mera ifrågasatta än tidigare. Som uppfödare måste man vara mera påläst. Förutom att bemöta kritik eller frågor från veterinärkår och allmänhet är ett viktigt steg i sin uppfödning att få större kunskap om sin ras specifika egenskaper. På så sätt skapar vi en mer kontrollerad avel och möter upp mot våra köpares förväntningar.

Utbildningen vänder sig till alla intresserade, oavsett om man planerar att föda upp valpar eller inte. 

Föreläsare under utbildningen

  • Moa Persson om: Anatomi och SRD
  • Lars-Olof Carlén om: SKKs regler och avtal
  • Fredrika Rönqvist om: Avel, RAS och regelverk