Köp inte en oregistrerad valp

Köp inte oregistrerad eller insmugglad valp
Det förekommer på ett flertal ställen på internet att icke registrerade valpar (valp utan stamtavla) bjuds ut till låga priser, däribland mopsvalpar. Om dessa icke-registrerade valpars härstamning vet man inget. Man kan inte se om de är inavlade och inte heller vara helt säker på att de är renrasiga. De som föder upp och säljer dessa icke-registrerade valpar tar inget ansvar för valparna de säljer.

Konsumentköplagen gäller inte då en privatperson säljer till en annan privatperson.

Svenska kennelklubbens regler för hunduppfödning behöver då tyvärr inte följas. Detta kan innebära att hundar som inte är lämpade att gå i avel ändå går i avel (har dåligt hälsostatus, har lämnat sjuka valpar tidigare, är för unga eller för gamla).

Köp aldrig en valp som inte är id-märkt, veterinärbesiktigad (intyg ej äldre än 7 dygn), vaccinerad, registrerad i SKK och har en av SKK utfärdad stamtavla., valpen ska heller inte vara yngre åtta veckor.

Bästa och säkraste sättet att köpa en SKK-registrerad valp av en SKK-registrerad uppfödare
Inget säger att en sådan valp blir friskare, men uppfödaren har ett ansvar att hjälpa valpköparen och uppfödaren har även en försäkring som hjälper till att täcka kostnader för så kallade dolda fel. Om någon schism skulle uppstå mellan valpköpare och uppfödare, kan SKKs juridiska avdelning hjälpa till att lösa problemen.

Uppfödare som är registrerade i SKK kontrolleras regelbundet av SKKs kennelkonsulenter. Vid dessa kontroller undersöks hur hundarna mår, hur man sköter dom och att de lever i en bra miljö. En SKK-registrerad uppfödare ska alltid följa SKKs grundregler.

Fördelar med att köpa en registrerad valp

 • Valpen har ett registreringsbevis utfärdat av SKK.
 • SKKs köpeavtal skrivs under av både uppfödare och valpköpare.
 • Valpen är ID-märkt, antingen med chip under huden eller tatuerad i vänster öra.
 • Föräldradjuren är meriterade och resultaten finns registrerade på SKK.
 • Valpen är försäkrad redan av uppfödaren.
 • Valpen är avmaskad flera gånger innan leverans.
 • Valpen är vaccinerad en gång före leverans.
 • Uppfödaren har visat dig hur man klipper valpens klor.
 • Valpen levereras med ett besiktningsintyg utfärdat av veterinär inom sju dagar före leverans.
 • Att tiken inte paras och har valpar för tätt.
 • Att tiken inte paras tidigare än två års ålder och inte senare än sju års ålder.

Men framför allt, att du har en erfaren uppfödare att vända dig till med frågor och funderingar under hela hundens liv.

Nackdelar med att köpa en oregistrerad valp
Visste du att om du köper en oregistrerad hund köper du en blandrashund? Det är bara valpar som är registrerade i Svenska kennelklubben som räknas som renrasiga. Du som valpköpare begränsas då du väljer att köpa en oregistrerad valp. Du får inte delta i alla tävlingar, utställningar och prov som arrangeras av olika hundklubbar.

De som föder upp hundar och som väljer att inte registrera sin valpkull påverkas inte av SKKs grundregler som finns för uppfödare. En uppfödare som är registrerad i SKK har ett ansvar över valpen även efter att den har levererats. Om du köper en oregistrerad mops, får du ett sämre skydd och uppfödaren slipper ta sitt ansvar.

En person som säljer oregistrerade mopsar, kan vara en från SKK utesluten uppfödare. Avelsdjuren kan ha avelsförbud, och föräldradjurens hälsotillstånd kan vara okänt. Det troliga är att de endast säljer hundar för att tjäna pengar och samtidigt inte behöva ta ansvar för de valpar/hundar som de föder upp.

Tänk på tiken! När valpar inte registreras ser du inte hur många kullar tiken har haft. Du ser inte heller hur tätt hon har blivit parad. Om inte så för tikens skull, köp inga oregistrerade valpar!

Uppfödare som har registrerat kennelnamn och registrerar sina valpar i SKK har många skyldigheter
Detta bland annat måste en uppfödare följa annars kan han eller hon bli utesluten ur SKK:

 • Följa de riktlinjer för uppfödare och rasen som finns hos SKK.
 • Leverera vaccinerad, ID-märkt och veterinärbesiktigad hund.
 • Att inte leverera en valp före 8 veckors ålder.
 • Att leverera valpen tillsammans med SKKs köpeavtal.
 • Att leverera valpen tillsammans med ett SKK Registreringsbevis (stamtavla = valpens ID-handling).
 • Att följa rasens hälsoprogram.
 • Att alltid lämna sanningsenliga uppgifter.
 • Att se till att valpen har fått en bra uppväxt under de 8 – 12 veckor de varit hos uppfödaren.