Klubben

Medlem, så klart
Om du har en mops, ska du så klart vara medlem i klubben. Rasklubben arbetar för rasens bästa.

Klubbens mål är bland annat att

  • Verka för bevarandet av rastypiska och sunda mopsar.
  • Verka för god sammanhållning mellan styrelse, valpförmedlare och medlemmar.
  • Verka för ett gott samarbete med andra mopsklubbar i Norden och i övriga länder.

Raskompendium
Två raskompendier finns till försäljning, ett på svenska och ett på engelska. Kontakta sekr@mopsorden.se. Kompendiet kommer också att kunna köpas vid mopsringen på de flesta utställningar.

Inofficiella utställningar
Klubben har inofficiella utställningar ett par gånger om året, där det största evenemanget är specialen.

På mopsspecialen döms färgerna svart och fawn var för sig. Alla åldrar och färger är välkomna!

Klubbtidning
Klubben ger ut en medlemstidning, Mopsallehanda, med fyra nummer per år. I den kan du läsa om mycket rörande mops såsom reportage från mopsträffar och utställningar, andra resultat, artiklar från medlemmar, rapporter från klubbens olika möten, och annat smått och gott.

Målsättningen är att i varje nummer ska det finnas något att läsa för alla medlemmar, oavsett om man har haft mops länge eller om man är ny mopsägare.

Klubben publicerar också artiklar som tidigare publicerats i klubbtidningen på mopsorden.se. Om du har något som du vill dela med dig av till andra mopsägare, skicka in bild och text till redaktionen.

Hemsida
Här på hemsidan finns mycket att läsa om mops. Som medlem kan du få hjälp med valphänvisning och också omplacering av din mops, om så skulle behövas.

Bidrag för genomfört BPH
Om du har genomfört BPH 2019 med din mops, kan du få bidrag med 200 kr från SDHK. Du mailar ditt medlemsnummer och din hunds registreringsnummer till sekr@mopsorden.se senast 2020-06-30. 

Betalningar till klubben

  • plusgiro 425973-5
  • swish 123 477 9765