Stoppa hundsmugglingen

Stoppa hundsmugglingen

Källa: skk.se i februari 2023
 
Illegal införsel av hundar medför ofta stort lidande under de långa transporterna. Många har vuxit upp i misär och kan bära på sjukdomar. Men så länge det finns köpare kommer grymheten att fortsätta. Hjälp oss stoppa hundsmugglingen!