Stipendium

Stipendium för dig under 25 år
För dig under 25 år som brinner för rasen MOPS, har gjort något speciellt med sin egen mops eller för rasen mops, finns nu tillfälle att ansöka om ett stipendium. Medlemskap i Mopsorden är ett krav.

Ansökan skickas till klubbens sekreterare som även svarar på de frågor du har angående detta.

Stipendium för dig över 25 år
För dig över 25 år som brinner för rasen MOPS, har gjort något speciellt med sin egen mops eller för rasen mops, finns nu tillfälle att ansöka om ett stipendium. Medlemskap i Mopsorden är ett krav.

Ansökan skickas till klubbens sekreterare som även svarar på de frågor du har angående detta. Sista ansökningsdag är den 29 maj 2022.

Klubbens sekreterare
Sofia Sundkvist
Grytgölsvägen 121, 610 11 Grytgöl
0706-639162
sekr@mopsorden.se

Stipendierna delas gemensamt ut från AGRIA Djurförsäkring och Mopsorden.