Stipendium

Stipendium för dig under 25 år
För dig under 25 år som brinner för rasen MOPS, har gjort något speciellt med sin egen mops eller för rasen mops, finns nu tillfälle att ansöka om ett stipendium.

Ansökan skickas till klubbens sekreterare som även svarar på de frågor du har angående detta.

Stipendium för dig över 25 år
För dig över 25 år som brinner för rasen MOPS, har gjort något speciellt med sin egen mops eller för rasen mops, finns nu tillfälle att ansöka om ett stipendium.

Ansökan skickas till klubbens sekreterare som även svarar på de frågor du har angående detta.

Klubbens sekreterare
Sofia Sundkvist
Grytgölsvägen 121, 610 11 Grytgöl
0706-639162
sekr@mopsorden.se

Stipendierna delas gemensamt ut från AGRIA Djurförsäkring och Mopsorden.