Nytt andningstest

Snart börjar vi erbjuda ägare av mops, fransk bulldogg och engelsk bulldogg möjlighet att undersöka och gradera hundarnas andningsfunktion med testet Respiratory Function Grading Scheme.