Medlem

Vill du bli medlem
Klicka på någon av länkarna till höger. Faktura får du i efterskott.

Medlemsansvarig
Ann-Sofie Grandin
0767-077990
medlem@mopsorden.se

Som medlem i Mopsorden får du

  • Klubbtidningen Mopsallehanda som utkommer fyra gånger per år.
  • Information om klubbens utställningar, mopsträffar, andra aktiviteter och annat.
  • Tillgång till valphänvisning, både som uppfödare och valpköpare.

Rullande medlemskap
Medlemskapet är rullande, vilket innebär att man är medlem i ett år från det att man betalat.

Kostnad
Fullbetalande medlem – 290 kr
Familjemedlem – 90 kr
Medlem ej boende i Sverige – 350 kr
Gåvomedlemskap – 150 kr
Utländskt gåvomedlemskap – 150 kr
Årsavgift uppfödarlänk – 100 kr
Uppläggning uppfödarlänk – 200 kr

Klubbens valphänvisare
Mai Edlund
070-8539650
valphanvisning@mopsorden.se

Till klubbens valphänvisare kan du höra av dig om du har frågor om rasen eller hunden mops.

Medlemskap

Valpbroschyr
Klubben har gett ut en valpbroschyr som är till för att underlätta köpet av mops. Det är en broschyr i färg med många tips och råd om mops.

Skicka ett mail till klubbens sekreterare om du vill köpa några exemplar.

Gåvomedlemskap
Som uppfödare kan du skänka ett års medlemskap till dina valpköpare.

Betalning till klubben

  • plusgiro 42 59 73-5
  • swish 123 477 9765