Medlem

Vill du bli medlem
Klicka på någon av länkarna till höger. Faktura får du i efterskott.

Medlemsansvarig
Ann-Sofie Grandin
0767-077990
medlem@mopsorden.se

Som medlem i Mopsorden får du

  • Klubbtidningen Mopsallehanda som utkommer fyra gånger per år.
  • Information om klubbens utställningar, mopsträffar, andra aktiviteter och mycket annat.
  • Tillgång till valphänvisning, både för dig som uppfödare eller valpköpare.

Rullande medlemskap
Medlemskapet är rullande, vilket innebär att man är medlem i ett år från det att man betalat.


Klubbens valphänvisare
Mai Edlund
070-8539650
valphanvisning@mopsorden.se

Till klubbens valphänvisare kan du höra av dig om du har frågor om rasen eller hunden mops.

Medlemskap


Valpbroschyren
Klubben har gett ut en valpbroschyr som är till för att underlätta köpet av mops. Det är en broschyr i färg med många tips och råd om mops.


Gåvomedlemskap
Din uppfödare kan skänka ett års medlemskap till sina valpköpare till ett reducerat pris.Betalning till klubben

  • plusgiro 42 59 73-5
  • swish 123 477 9765
Fullbetalande medlem290 kr
Familjemedlem90 kr
Medlem ej boende i Sverige350 kr
Gåvomedlemskap150 kr
Utländskt gåvomedlemskap150 kr
Årsavgift uppfödarlänk100 kr
Uppläggning uppfödarlänk200 kr