Medlem

Medlemsavi via E-faktura eller Kivra

  • Från den 23 februari 2021 kan man som medlem välja att få inbetalningskort/medlemsbevis via e-faktura.
  • Om man inte valt e-faktura, men är ansluten till Kivra får man den via Kivra.
  • Har du inte dessa digitala alternativ, skickas medlemsavin via post.
  • Läs mer om e-faktura på skk.se.


Vill du bli medlem
Klicka på någon av länkarna till höger. Faktura får du i efterskott.

Medlemsansvarig
Anna Tjäder
0767-857831
medlem@mopsorden.se

Som medlem i Mopsorden får du

  • Klubbtidningen Mopsallehanda som utkommer fyra gånger per år.
  • Information om klubbens utställningar, mopsträffar, andra aktiviteter och mycket annat.
  • Tillgång till valphänvisning, både för dig som uppfödare eller valpköpare.

Rullande medlemskap
Medlemskapet är rullande, vilket innebär att man är medlem i ett år från det att man betalat.


Klubbens valphänvisare
Mai Edlund
070-8539650
valphanvisning@mopsorden.se

Till klubbens valphänvisare kan du höra av dig om du har frågor om rasen eller hunden mops.

Medlemskap


Har du bytt adress
Om du har flyttat ska du kontakta SKKs Medlemsservice på tel 08-7953344 eller via epost medlem@skk.se.


Valpbroschyren
Klubben har gett ut en valpbroschyr som är till för att underlätta köpet av mops. Det är en broschyr i färg med många tips och råd om mops.


Gåvomedlemskap
Din uppfödare kan skänka ett års medlemskap till sina valpköpare till ett reducerat pris.Betalning till klubben

  • plusgiro 42 59 73-5
  • swish 123 477 9765

Fullbetalande medlem 290 kr
Familjemedlem 90 kr
Medlem ej boende i Sverige 350 kr
Gåvomedlemskap 150 kr
Utländskt gåvomedlemskap 150 kr
Årsavgift uppfödarlänk 100 kr
Uppläggning uppfödarlänk 200 kr