Specialen 2021

Årets mopsspecial är inställd.


Valpar hanar och tikar

 • svarta valpar 4 – 6 månader
 • svarta valpar 6 – 9 månader
 • fawn valpar 4 – 6 månader
 • fawn valpar 6 – 9 månader

Finaler valpar

 • BIR & BIM valp svart 4 – 6 månader
 • BIR & BIM valp svart 6 – 9 månader
 • BIS valp svart (BIR valp 4 – 6 månader tävlar mot BIR valp 6 – 9 månader)
 • BIR & BIM valp fawn 4 – 6 månader
 • BIR & BIM valp fawn 6 – 9 månader
 • BIS valp fawn (BIR valp 4 – 6 månader tävlar mot valp 6 – 9 månader)
 • Supreme BIS (BIS valp svart tävlar mot BIS valp fawn)
 • BIS uppfödargrupp valp (3 – 4 avkommor från samma uppfödare där färgerna kan blandas)
 • BIS avelsgrupp valp (en tik eller hane med 3 – 4 avkommor där färgerna kan blandas)

Hanar och tikar, svarta och fawn (färgerna bedöms var för sig)

 • Juniorklass 9 – 18 månader
 • Unghundsklass 15 – 24 månader
 • Öppen klass från 15 månader
 • Championklass från 15 månader
 • Seniorklass 8 – 10 år
 • Veteranklass från 10 år
 • Bästa hane/tik svart (alla hanar/tikar med HP (hederspris) tävlar mot varandra)
 • Bästa hane/tik fawn (alla hanar/tikar med HP (hederspris) tävlar mot varandra)

Finaler

 • BIR junior svart (bästa juniorhane och bästa juniortik tävlar om BIR junior)
 • BIR junior fawn (bästa juniorhane och bästa juniortik tävlar om BIR junior)
  BIS junior (BIR junior svart tävlar mot BIR junior fawn)
 • BIR unghund svart (bästa unghundshane och bästa unghundstik tävlar om BIR junior)
 • BIR unghund fawn (bästa unghundshane och bästa unghundstik tävlar om BIR junior)
 • BIS unghund (BIR unghund svart tävlar mot BIR unghund fawn)
 • BIR senior svart (bästa seniorhane svart tävlar mot bästa seniortik svart)
 • BIR senior fawn (bästa seniorhane fawn tävlar mot bästa seniortik fawn)
 • BIS senior (BIR senior svart tävlar mot BIR senior fawn)
 • BIR veteran svart (bästa veteranhane svart tävlar mot bästa veterantik svart)
 • BIR veteran fawn (bästa veteranhane fawn tävlar mot bästa veterantik fawn)
 • BIS veteran (BIR veteran svart tävlar mot BIR veteran fawn)
 • BIS uppfödargrupp (3 – 4 avkommor från samma uppfödare, färgerna kan blandas)
 • BIS avelsgrupp (en hane eller tik med 3 – 4 avkommor, färgerna kan blandas)
 • BIS svart (bästa hane svart tävlar mot bästa tik svart)
 • BIS fawn (bästa hane fawn tävlar mot bästa tik fawn)
 • Supreme BIS (BIS svart tävlar mot BIS fawn)