Sponsorer

Klubben har en huvudsponsor.

AGRIA Djurförsäkring
Mopsorden har ett avtal med Agria Djurförsäkring och detta ger såväl dig som medlem, och som klubben stora fördelar. Vill du veta mer om vad avtalet innebär, kontakta styrelsen.

Avtalet är initierat av klubbens ordförande Moa Persson under 2015.

  • Medlem i MO har 10 % rabatt hos Agria.
  • Uppfödare i MO har mellan 25 – 50 % rabatt hos Agria beroende på antal införsäkrade hundar.
  • Agria erbjuder flockförsäkring om du har fler än tio hundar.
  • Agria sponsrar MOs evenemang och utställning.
  • Agria hjälper MO med statistikuppgifter avseende mopsens hälsa.
  • Agria sponsrar ett årligt stipendium.
  • Du som medlem, och din hund ger också ett bidrag till MOs verksamhet genom att du försäkrar hos Agria.

Essential Foods
Essential Foods sponsrar 2022 års Mopsspecial i Värnamo, helgen den 11 – 12 juni.

Agria är ett djurförsäkringsbolag med djurens bästa som sitt motto.