GDPR

EUs nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som togs i bruk den 25 maj 2018, innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det innebär att det ställs höga krav och nya rutiner och processer för säker hantering av register.

Mopsordens styrelse är ansvarig för att personuppgifter för våra medlemmar hanteras enligt GDPR. Nya dataskyddsförordningen gäller för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig information om sina anställda, kunder eller medlemmar.

Nya dataskyddsförordningen gäller även namn som kan knytas till en fysisk person, ex i en löpande text.

Mopsorden samlar in nödvändiga uppgifter som namn och adress vid nedanstående tillfällen

  • skicka ut klubbtidningen Mops Allehanda
  • för att medlemmar ska kunna delta på vår egen specialutställning.  
  • anmälan till av oss anordnade kurser eller föreläsningar.

Endast mopsordens styrelse har tillgång till dina personuppgifter. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter borttagna eller reviderade från hemsidan. Kontakta då web@mopsorden.se.

Vid publicering av bilder godkänns i förekommande fall samtidigt publicering av namn.