Valphänvisning

Hänvisning sker om åtta veckor från valparnas födelsedatum. Önskas förlängd hänvisning efter det, fyll i ett nytt formulär och ange antal osålda valpar. Du kan också skicka ett mail till web@mopsorden.se. Formuläret finns längst ner på sidan.

 • Gåvomedlemskap kan du som uppfödare skänka dina valpköpare till ett reducerat pris.
 • Valpbroschyren kan du beställa till dina valpköpare till det facila priset av 20 kr/st.
 • Enkät fortplantning för uppfödare.


Regler för att få valphänvisning via MOs hemsida

 • Följa SKKs grundregler.
 • Följa RAS, klubbens rasspecifika avelspolicy.
 • Använda SKKs köpeavtal.
 • Vara medlem i Mopsorden (medlemsnummer finns på baksidan av klubbtidningen Mopsallehanda). Detta ska anges på formuläret, men publiceras inte.
 • Uppfödaren ska ha genomgått Mopsordens uppfödarutbildning. Har uppfödaren gått SKKs uppfödarutbildning ska kopior på diplom mailas in tillsammans med hänvisningen.
 • Båda föräldradjuren ska ha meriter från utställning, varav den ena med minst ett excellent. Detta ska också klart framgå av formuläret.
 • Kullen kan läggas ut tidigast när tiken är parad. Uppfödaren uppger valparnas beräknade födelsedatum, när kullen är född samt meddelar antal valpar, färg, kön, valparnas födelsedatum samt leveransdatum.
 • När valparna är åtta veckor tas kullen bort om inte uppfödaren meddelat att valpar (färg, kön) finns kvar till försäljning. Tiden förlängs med fyra veckor i taget. Skicka då ett mail till web@mopsorden.se.
 • Uppfödaren meddelar också när valparna är sålda.

RFG – BOAS
Om du fyller i Känd status för BOAS (RFG) gradering, måste du skicka in intyg på genomförd undersökning. Du kan maila till web@mopsorden.se.


Fyll i formuläret.

  MEDLEMSNUMMER

  UPPFÖDARUTBILDNING
  MopsordenSKKBåda

  FÄRG FAR
  FawnSvart

  PDE MARKÖRTEST FAR

  PATELLA STATUS FAR

  BOAS GRADERING FAR

  MOR TILL VALPARNA

  FÄRG MOR
  FawnSvart

  MERIT MOR

  PDE MARKÖRTEST MOR

  PATELLA STATUS MOR

  BOAS GRADERING MOR

  VALPARNAS FÖDELSEDATUM / BERÄKNAD

  ANTAL SVARTA HANAR

  ANTAL GULA HANAR

  ANTAL SVARTA TIKAR

  ANTAL GULA TIKAR

  LEVERANSDATUM