Valphänvisning

Hänvisning sker om åtta veckor från valparnas födelsedatum. Önskas förlängd hänvisning efter det, fyll i ett nytt formulär och ange antal osålda valpar. Du kan också skicka ett mail till web@mopsorden.se. Formuläret finns längst ner på sidan

Regler för att få valphänvisning via MOs hemsida

  • Följa SKKs grundregler.
  • Följa RAS, klubbens rasspecifika avelspolicy.
  • Använda SKKs köpeavtal.
  • Vara medlem i Mopsorden (medlemsnummer finns på baksidan av Mopsallehanda). Detta ska anges på formuläret, men publiceras inte.
  • Uppfödaren ska ha genomgått Mopsordens uppfödarutbildning. Har uppfödaren gått SKKs uppfödarutbildning ska kopior på diplom mailas in tillsammans med hänvisningen.
  • Båda föräldradjuren ska ha meriter från utställning, varav den ena med minst ett excellent. Detta ska också klart framgå på formuläret.
  • Kullen kan läggas ut tidigast när tiken är parad. Uppfödaren uppger valparnas beräknade födelsedatum, när kullen är född samt meddelar antal valpar, färg, kön, valparnas födelsedatum samt leveransdatum.
  • När valparna är åtta veckor tas kullen bort om inte uppfödaren meddelat att valpar (färg, kön) finns kvar till försäljning. Tiden förlängs då med fyra veckor i taget. Skicka då mail till web@mopsorden.se.
  • Uppfödaren meddelar också när valparna är sålda.

Fyll i formuläret nedan med alla dina uppgifter.

MEDLEMSNUMMER

UPPFÖDARUTBILDNING
MopsordenSKKBåda

FÄRG FAR
FawnSvart

PDE MARKÖRTEST FAR

PATELLA STATUS FAR

MOR TILL VALPARNA

FÄRG MOR
FawnSvart

MERIT MOR

PDE MARKÖRTEST MOR

PATELLA STATUS MOR

VALPARNAS FÖDELSEDATUM / BERÄKNAD

ANTAL SVARTA HANAR

ANTAL GULA HANAR

ANTAL SVARTA TIKAR

ANTAL GULA TIKAR

LEVERANSDATUM