Specialen 2023

Herrfallets Camping den 10 – 11 juni 2023
I år kommer specialen att hållas på Herrfallets camping utanför Arboga.

Domare: Catrin Westin.

Sista anmälnings- och betaldag
Anmälan (betalning, se nedan) görs här från den 13 mars fram till den 28 maj. All betalning sker till plusgiro eller swish.

 • Plusgiro 425973-5
 • Swish 123 477 9765

Boende
Boende bokas via Herrfallets Camping, eller på telefon 0589-401 10.

Skänk priser!
Om du vill skänka priser till utställningen eller lotteriet blir vi glada om du föranmäler detta till utstallning@mopsorden.se. Märk priset med ditt namn och till vilken klass du vill att priset ska delas ut i. Anmälan behöver vi ha senast den 28 maj för att vi ska få med det i utställningskatalogen. 

Annons i katalogen
Om du vill ha en annons i katalogen, mailar du till web@mopsorden.se med ditt annons material. Kostnad 100 kr per sida inkl sättning av annons.

Vill du hjälpa till på Specialen?
Vi behöver flera personer som vill hjälpa till med Afternoon Tea, lotteri och vinster. Hör gärna av dig till utstallning@mopsorden.se.

Klasser utställning lördag & söndag
Färgerna fawn och svart döms var för sig.

Valp 4 – 6 månader 150 kr
Valp 6 – 9 månader 150 kr
Juniorklass 9 – 18 månader 300 kr
Unghundsklass 15 – 24 månader 300 kr
Öppen klass från 15 månader 300 kr
Championklass från 15 månader 300 kr
Seniorklass 8 – 10 år gratis
Veteranklass från 10 år gratis


LÖRDAG

15,00 Mingel, Afternoon Tea och lotteri försäljning.
16,00 Bedömningen startar med valpar och sedan hanar.
19,00 Gemensam middag för dig som föranmält och betalat detta.
 • Valpar 4 – 6 månader (hanar och tikar, svart och fawn)
 • Valpar 6 – 9 månader (hanar och tikar, svart & fawn)
 • Uppfödargrupper valp
 • Avelsgrupper valp
 • Vuxna hanar
 • Barn med hund som anmäls och betalas med swish på plats
 • Dragning av lotteriet
 • Middag och trevligt umgänge för dig som föranmält och betalat detta

Gemensam middag
På lördag kväll kl 19,00 kommer vi att ha en gemensam middag på Herrfallets restaurang, med grillbuffé till priset av 280 kr/person, dricka ingår inte. Anmälan görs fram till den 28 maj, märk din betalning med ”Middag” och ditt namn. Betalning för buffén görs via

 • Plusgiro 425973-5
 • Swish 1234779765

Afternoon Tea & lotteri
Afternoon Tea med lotteri har vi på lördag eftermiddag.

Barn med hund
Barn med hund kostar 20 kr/barn, anmäls och betalas på plats via swish.

SÖNDAG

09,00 Rallylydnad.
11,00 Bedömningen startar med vuxna tikar.
13,00 Finalerna börjar.

Rallylydnad söndag
Rallylydnad med klasserna Prova på, Nybörjare och Avancerad, pris per ekipage är 75 kr. Anmälan via hemsidan från den 13 mars. Betalning och anmälan ska ske före den 28 maj.

Prova på 75 kr
Nybörjare 75 kr
Avancerad 75 kr

Finaler utställning söndag

 • BIR junior svart (bästa juniorhane och bästa juniortik tävlar om BIR junior)
 • BIR junior fawn (bästa juniorhane och bästa juniortik tävlar om BIR junior)
 • BIS junior (BIR junior svart tävlar mot BIR junior fawn)
 • BIR unghund svart (bästa unghundshane och bästa unghundstik tävlar om BIR junior)
 • BIR unghund fawn (bästa unghundshane och bästa unghundstik tävlar om BIR junior)
 • BIS unghund (BIR unghund svart tävlar mot BIR unghund fawn)
 • BIR senior svart (bästa seniorhane svart tävlar mot bästa seniortik svart)
 • BIR senior fawn (bästa seniorhane fawn tävlar mot bästa seniortik fawn)
 • BIS senior (BIR senior svart tävlar mot BIR senior fawn)
 • BIR veteran svart (bästa veteranhane svart tävlar mot bästa veterantik svart)
 • BIR veteran fawn (bästa veteranhane fawn tävlar mot bästa veterantik fawn)
 • BIS veteran (BIR veteran svart tävlar mot BIR veteran fawn)
 • BIS uppfödargrupp (3 – 4 avkommor från samma uppfödare, färgerna kan blandas)
 • BIS avelsgrupp (en hane eller tik med 3 – 4 avkommor, färgerna kan blandas)
 • BIS svart (bästa hane svart tävlar mot bästa tik svart)
 • BIS fawn (bästa hane fawn tävlar mot bästa tik fawn)
 • Supreme BIS (BIS svart tävlar mot BIS fawn)

Frågor
Vid eventuella frågor mailar du till utstallning@mopsorden.se.

Varmt välkommen till en helg i mopsens tecken!