Årsmöte 2024

Mopsorden inbjuder till

Årsmöte den 24 februari 2024 kl 16,00
Scandic Infra City, Upplands Väsby

Uppfödarmöte planeras till den 24 – 25 februari 2024
Mer information kommer.

Motioner
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte, ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senaste tre veckor före ordinarie årsmöte hålls.

Motioner skickas till Mopsordens sekreterare
Sofia Sundkvist
Grytgölsvägen 121
612 74 Grytgöl