Årsmöte 2023

MopsOrdens årsmöte den 12 februari kommer att genomföras digitalt via Teams. Det innebär att du som medlem måste anmäla dig senast den 5 februari på formuläret nedan. I din anmälan uppger du ditt medlemsnummer för att klubben kan kontrollera att alla närvarande på mötet är medlemmar. Ditt medlemsnummer hittar du på baksidan av MopsAllehanda.

Vi rekommenderar att varje medlem under mötet använder en egen enhet (dator, surfplatta eller smart telefon) om det skulle bli sluten votering.

Om någon begär sluten votering, kommer den av styrelsen utsedda rösträknaren att lägga upp ett formulär i mötet.  Medlemmarna kan välja mellan de kandidater som finns. Rösträknaren kommer inte att kunna se vem som röstar på vem, men kommer att se om det röstas flera gånger från samma enhet. Varje medlem har bara en röst.

Här finns Årsmöteshandlingarna.

Du kommer sedan på din mail att få en länk till mötet. Programmet för dagen är enligt nedan:

  • 12.45 Länken öppnar så att du kan komma in i Teams
  • 13.00 Leg vet Cecilia Rhodin berättar om sin avhandling om vingelmops
  • 14.00 Årsmötet börjar

Motioner
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad, lämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte.

Information
Motioner skickas till

Sofia Sundkvist
Grytgölsgatan 121
612 74 Grytgöl
sekr@mopsorden.se


Deltagande

    Medlemsnummer

    Deltagande

    Detta formulär använder Akismet för att minska skräppost.