Årsmöte 2022

Mopsordens årsmöte avhålls den 26 februri 2022, digitalt via Teams
Detta innebär att du som medlem måste anmäla dig senast den 19 februari genom att maila till kubbens sekreterare på sekr@mopsorden.se. I din anmälan uppger du ditt medlemsnummer så att klubbens medlemsansvariga kan kontrollera att alla närvarande på mötet är medlemmar. Ditt medlemsnummer hittar du på baksidan av MopsAllehanda. Alla handlingar inför årsmötet kommer att finnas på hemsidan senast tio dagar före årsmötet.

Du kommer via din mail få en länk till mötet. Programmet för dagen är enligt nedan:

  • 11.45 Länken öppnar så att du kan komma in i Teams
  • 12.00 Annica Forsberg håller föredrag om AGRIA BREED PROFILE
  • 14.00 Årsmötet börjar

Vi rekommenderar att varje medlem under mötet använder en egen enhet (dator, surfplatta eller smart telefon) om det är så att det går till sluten votering.

Om någon begär sluten votering, kommer den av styrelsen utsedda rösträknaren att lägga upp ett formulär i mötet. Medlemmarna kan välja mellan de kandidater som finns. Rösträknaren kommer inte att kunna se vem som röstar på vem, men kommer att se om det röstas flera gånger från samma enhet. Varje medlem har bara en röst.  

Har du några frågor om årsmötet, är du välkommen att höra av dig till sekr@mopsorden.se.

Motioner
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad, lämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte, vilket innebär att motioner ska vara sekreteraren tillhanda senast den 6 februari 2022.

Motioner skickas till
Sofia Sundkvist
Grytgölsgatan 121
612 74 Grytgöl