Årsmöte 2022

Mopsorden inbjuder till Årsmöte den 26 februari 2022, kl 14.00. Mötet hålls digitalt. Kl 12.00 håller Annica Forsberg föredrag om AGRIA BREED PROFILE.

Anmälan till föreläsning och årsmöte görs senast den 19 februari till sekr@mopsorden.se.

Motioner
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad, lämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte, vilket innebär att motioner ska vara sekreteraren tillhanda senast den 6 februari 2022.

Motioner skickas till

Sofia Sundkvist
Grytgölsgatan 121
612 74 Grytgöl

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på hemsidan tre veckor före mötet.