BOAS

BRACHYCEPHALIC OBSTRUCTIVE AIRWAY SYNDROME (BOAS)

Vi vill gemensamt förmedla en god nyhet till er alla som har någon av de fyra focusraserna; mops, franskbulldogg, bostonterrier och engelsk bulldogg.

Vid sitt möte i juni beslutade SKK/CS äntligen att hörsamma oss i vår begäran om att dessa raser ska testas genom BOAS-metoden, Cambridgemodellen.

MopsOrdens styrelse tillskrev under 2019 SDHK med önskan om vidarebefordran till SKK/CS om att godkänna BOAS som testform, och detta beslutades av SDHK och skickades in till SKK/CS som då avslog vår begäran. Vid MopsOrdens årsmöte i februari 2020, tog medlemmarna ett beslut om att vi ska verka för införande av BOAS.

Efter att holländska regeringen och holländska kennelklubben Raad van Beheer gett tolv raser sådana restriktioner vad gäller exteriör, framför allt avseende huvudform som omöjliggör för uppfödare i Holland att avla enligt gällande rasstandarder reagerade omvärlden kraftigt. Även FCI och dess ordförande tillsammans med engelska kennelklubbens ordförande gjorde ett uttalande som uppmanade FCIs medlemsländer att använda BOAS metoden.

Aldrig tidigare har världens hundklubbar på alla nivåer reagerat så kraftigt på ett beslut som det som fattats i Holland, skrivelser har inkommit i mängd.

Här i Sverige gjorde de fyra berörda ras/specialklubbarna en gemensam skrivelse till SKK, där vi fördömde det holländska beslutet och hoppades på ett kraftfullt agerande från vår moderorganisations sida.

SKK/CS tog sålunda ett klokt beslut vid junimötet och uppdrog åt SKK/avelskommitté att arbeta för att genomföra BOAS i Sverige för de fyra focusraserna. Vi hoppas nu att beslut kommer för att använda Cambridgemetoden för BOAS, och att vi redan i början av 2021 kan se utbildning av veterinärer och snarast möjligt därefter komma igång med testet.

Vi känner oss glada att vi äntligen fått gehör hos vår moderorganisation SKK och ser fram emot ett BOAS-test enligt Cambridgemetoden.

Juli 2020

Moa Persson
Ordförande
Mopsorden

Lars-Olof Carlén
Ordförande
SDHK