Julannons 2020

Det kommande numret av Mopsallehanda är julnumret, där du enkelt kan skicka en julhälsning till mopsvänner, valpköpare eller någon annan i mopsvärlden.

Annonspriser, format, manusstopp
De lägre priserna inom parentes är vid förskottsbetalning, vilket innebär en rabatt om 10 %. Betalning ska då ske senast den 1 november till plusgiro 425973-5. Glöm inte att ange ditt namn samt vad betalningen avser.

Helsida400 kr (360 kr)
Halvsida300 kr (270 kr)
Format169 x 239 mm (utfall minst 3 mm)
Manusstopp1 november 2020

Gör din egen annons
Om du vill göra din egen annons, kan den göras i valfritt program, men den måste sparas som en högupplöst pdf-fil, alternativt som en högupplöst jpg-fil i rätt storlek. Med högupplöst menas en upplösning på 300 dpi. Tidningen Mopsallehanda gör i formatet G5, vilket innebär att en sida har måtten 169 x 239 mm.

Utfall & bottenplatta
Tänk på att inte lägga text ända ut i kanten, utan lämna gärna en centimeter i marginal, så riskerar du inte att texten blir bortskuren. Om annonsen har bilder eller en tonplatta i färg som ska gå ända ut i kanten (så att inget vitt syns), så måste ett utfall på minst 3 mm läggas till, annars finns risk att det blir en vit kant när tidningen renskärs efter tryck.

Redaktören gör din annons
Om det tidigare känns som överkurs, går det bra att maila foto och text till redaktören, så sätter hon annonsen åt dig, utan extra kostnad. Korrektur på annonsen skickas alltid innan tryck för påseende till den e-postadress som anges vid inskick, eller den adress som man skickar in sitt material ifrån.