Champions 2020

Champions och titlar 2020

De officiella titlar och beteckningar som SKK registrerar i hundregistret, är meriter som är kopplade till olika prov, tävlingar eller utställningar som hunden deltar eller uppnår särskilda resultat i.

Förkortningar framför en hunds namn är ett bevis på att hunden erhållit en titel eller beteckning för en bedrift av något slag. I SKKs e-tjänst Hunddata syns dessa titlar då du söker på en hund och ofta skriver man ut dessa bokstäver i stamtavlan, kataloger, annonser och liknande.

Listan (länk nedan) visar de titlar som registreras i Svenska Kennelklubbens hundregister. Landskoder enligt internationell standard framför titeln betecknar i vilket land titeln erhållits. Förkortningen Nord betecknar nordisk och innebär att championat erhållits i minst tre av de nordiska länderna.


SE UCH P’Zazz Once Twice The Dream SE40492/2017 FSM
Tik
      E.  DK UCH SE UCH SE V-16 Pugengens Lord Gillingham SE60125/2014 FSM
      U.  C.I.B.&NO UCH DK V-16 NORD UCH NORD V-16 NORD V-17 SE V-17-18 P’Zazz Dreamcatcher SE52991/2014 FSM
Uppfödare: Lundberg Vestin Katrin , Götavägen 10 , 18763 Täby
Ny titel:  SE UCH

DK JV-17 NO JV-17 NO V-17 NO V-19 NORD V-18 SE&NO&FI UCH Tangetoppen’s Just Cruisin SE12173/2017 FSM
Hund
      E.  C.I.B. NO JV-14 NORD JV-14 NORD UCH SE V-15 Kiebas Bollinger SE53693/2013 FSM
      U.  DK UCH NO UCH Tangetoppen’s Annie Get Your Gun NO54807/11 FSM
Uppfödare: Juverud Elisabeth , Granveien 2 , No3158 Andebu Norge
Ny titel:  FI UCH

LD STARTKLASS RLD A RLD F RLD N SE RALLYCH Zigge Zätaz Zaffranzbulle SE42635/2014 FSM
Tik
      E.  SE UCH Semlans Lars-Einar SE56461/2011 FSM
      U.   Pugwood’s Zofia By Zigge S54291/2007 FSM
Uppfödare: Andersson Annica , Vejlegatan 6 A , 50432 Borås
Ny titel:  SE RALLYCH

LD STARTKLASS RLD N Rottiganz Master Minde SE51340/2014 FSM
Hund
      E.  C.I.B. FI UCH JEUW-11 JWW-11 NORD UCH WW-13 Tangetoppen’s Mysterious Ihlegrande SE59898/2010 G
      U.   Kriikkligan’s Älsa SE10705/2011 FSM
Uppfödare: Örqvist Kerstin , Bärsta Skola Friberga , 61197 Stigtomta
Ny titel:  RLD N

SE UCH Sparvöga’s Yabba Dabba Do SE10704/2016 FSM
Hund
      E.  C.I.B. & NORD UCH DK V-15-16 NL CH NORD V-16 NORD V-19 WW-18 Zuma’s Razz Ma Tazz SE47600/2014 FSM
      U.   Sparvöga’s Qrash Boom Bang SE16129/2013 FSM
Uppfödare: Dahlroth Camilla , Lärkv 72 , 37450 Asarum
Ny titel:  SE UCH

FDI FDII HTM I Moloss Pink Passion SE24397/2016 FSM
Hund
      E.  C.I.B. & NORD UCH DK V-15-16 NL CH NORD V-16 NORD V-19 WW-18 Zuma’s Razz Ma Tazz SE47600/2014 FSM
      U.  SE UCH Moloss Hoop De Doo SE31380/2012 FSM
Uppfödare: Sandberg Harriet , Djupviksvägen 6 , 81394 Torsåker
Ny titel:  FDII

DK UCH SE UCH Sparvöga’s Yippi Yippi SE10702/2016 FSM
Tik
      E.  C.I.B. & NORD UCH DK V-15-16 NL CH NORD V-16 NORD V-19 WW-18 Zuma’s Razz Ma Tazz SE47600/2014 FSM
      U.   Sparvöga’s Qrash Boom Bang SE16129/2013 FSM
Uppfödare: Dahlroth Camilla , Lärkv 72 , 37450 Asarum
Ny titel:  DK UCH

DK UCH SE UCH Zuma’s Cracker Jack SE58644/2017 FSM
Hund
      E.  DK UCH IE CH SE JV-15 SE UCH Tangetoppen’s Troublemaker NO39966/14 FSM
      U.  NO UCH SE UCH Zuma’s Good Golly Miss Molly SE47077/2011 FSM
Uppfödare: Andersson Susanne , Andersson Magnus , Kullemöllavägen 47-17 , 27197 Ystad
Ny titel:  DK UCH   SE UCH

C.I.B. CY CH FI UCH MD CH SE UCH Strandsmedjans Emmeric SE51427/2016 FSM
Hund
      E.  EE CH FI UCH INT UCH RU CH SE UCH UA CH Storybook’s Perfect Caper RKF3459738 FSM
      U.  C.I.B. & NORD UCH CY CH EE CH FI JV-14 MD CH SE JV-15 Strandsmedjans Naomi SE17061/2014 FSM
Uppfödare: Bexander Maria , Bexander Jessica , Rundvägen 12 , 13236 Saltsjö-Boo
Ny titel:  C.I.B.