Corona

Det nya coronaviruset är en folkhälsofråga

Källa: sva.se (2020-05-05)

Det nya coronaviruset, SARS-CoV-2, kopplades initialt till en djur- och livsmedelsmarknad i den kinesiska staden Wuhan. Mycket tyder på att smittan ursprungligen spridits från djur till människa. Dock är den sjukdom hos människor som orsakas av SARS-CoV-2, benämnd covid-19, och den pågående smittspridningen som sker en folkhälsofråga, även om SVA också följer utvecklingen.

Det finns ett flertal typer av coronavirus hos olika djurslag. De typer av coronavirus som ses hos svenska djur ska inte förväxlas med det nya coronavirus som orsakar sjukdom hos människa. De typer av coronavirus som djur i till exempel Sverige bär på orsakar normalt inte heller sjukdom hos människor.

SVAs policy: Provtagning av hund och katt med avseende på SARS-CoV-2

Det finns enstaka rapporter som tyder på att SARS-CoV-2 kan överföras från människa till exempelvis hund och katt. Det finns också rapporter som tyder på att katter under vissa omständigheter kan utveckla övergående sjukdomssymtom.

Med, bland annat, anledning av dessa rapporter har SVA fått frågor om analyser av SARS-CoV-2 i prover från djur. SVA:s bedömning är att den pågående covid-19-epidemin drivs av smittspridning mellan människor och att eventuell smittspridning som sker från djur är försumbar.

I undantagsfall skulle analys av prov från exempelvis hund eller katt med avseende på SARS-CoV-2 (PCR-diagnostik) kunna vara aktuellt men först efter diskussion, i varje enskilt fall, mellan kliniskt ansvarig veterinär och SVA. Observera att om SARS-CoV-2 påvisas i ett prov från djur måste detta anmälas till Jordbruksverket såsom ny sjukdom i landet.

Om analysen skett på SVA anmäls fyndet av SVA, men i de fall prov skickas till utländskt laboratorium är det insändande veterinär som ansvarar för att fallet anmäls till Jordbruksverket.

Kan husdjur smittas med SARS-Cov-2

Även om SARS-Cov-2 ursprungligen härstammar från vilda djur så drivs den pågående epidemin av smittspridning mellan människor utan inblandning av djur. Enstaka rapporter tyder på att viruset kan överföras från människa till hund och katt under vissa omständigheter, och det går inte att utesluta att även andra husdjur kan smittas. Om infekterade människor överför viruset till ett djur bedöms inte ett sådant djur utgöra en större smittrisk än andra föremål en infekterad människa kommer i kontakt med. I förhållande till den smittspridning som sker mellan människor i samhället är alltså en sådan eventuell smittspridning från infekterade husdjur försumbar.

Rekommendationen är att man vid kontakt med husdjur, inkluderande produktionsdjur och hästar, följer normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan och efter kontakt med djur är en bra grund och extra viktigt om man är sjuk. Åtgärder för att motverka smittspridning med SARS-CoV-2 beskrivs på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vad säger de rapporter som hittills finns om eventuell smitta till djur

Det kommer allt fler rapporter om att SARS-CoV-2 virus (eller egentligen virus-RNA, vilket är virusets arvsmassa) har hittas i prover från bland annat hundar och katter som provtagits efter det att respektive djurägare insjuknat i covid-19, men också från andra djur som varit i samma miljö som smittade människor. Medan hundarna i fråga varit symptomlösa, har påvisande av smittämnet hos kattdjur, i enstaka fall, sammanfallit med övergående symtom från luftvägar eller mag-tarmkanal. Det är dock oklart i dagsläget om dessa symtom orsakats av SARS-CoV-2 eller om det funnits någon annan sjukdomsorsak.

Dessa rapporter ändrar inte SVA:s bedömning att pågående covid-19-epidemin drivs av smittspridning mellan människor och att eventuell smittspridning som sker från djur är försumbar.

Bidrar husdjur till smittspridning med SARS-CoV-2

Även om SARS-Cov-2 ursprungligen härstammar från vilda djur så drivs den pågående epidemin av smittspridning mellan människor utan inblandning av djur. Enstaka rapporter tyder på att viruset kan överföras från människa till hund och katt under vissa omständigheter.  Om infekterade människor överför viruset till ett djur bedöms inte ett sådant djur utgöra en större smittrisk än andra föremål en infekterad människa kommer i kontakt med. I förhållande till den smittspridning som sker mellan människor i samhället är alltså en sådan eventuell smittspridning från infekterade husdjur försumbar.

Rekommendationen är att man vid kontakt med husdjur, inkluderande produktionsdjur och hästar, följer normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan och efter kontakt med djur är en bra grund och extra viktigt i samband med sjukdom. Åtgärder för att motverka smittspridning med SARS-CoV-2 beskrivs på Folkhälsomyndighetens webbplats.