Uppfödarutbildning 2021

Mopsorden anordnar uppfödarutbildning helgen den 6 – 7 februari 2021 och hälsar alla hjärtligt välkomna. Utbildningen kommer att ske digitalt.

Idag är de brakycefala raserna mer ifrågasatta än tidigare och som uppfödare måste man vara mera påläst. Förutom att bemöta kritik eller frågor från veterinärkår och allmänhet är ett viktigt steg i sin uppfödning att få större kunskap om sin ras specifika egenskaper. På så sätt skapar vi en mer kontrollerad avel och möter upp mot våra valpköpares förväntningar.

Utbildningen vänder sig till alla som är intresserade, oavsett om man planerar att föda upp valpar eller inte. 

Föreläsare under utbildningen
     – Anatomi och SRD – Moa Persson
     – SKKs regler och avtal – Lars-Olof Carlén
     – Avel, RAS och regelverk – Fredrika Rönqvist

Lördagen den 6 februari 2021

  • Föreläsning Anatomi & SRD (Moa Persson) – förmiddag
  • Avel, RAS & regelverk (Fredrika Rönqvist) – eftermiddag
  • SKKs regler & avtal (Lars-Olof Carlén) – eftermiddag

Ett mer detaljerat program erhålls i samband med utbildningen.

Utbildningsdelen är gratis för Mopsordens medlemmar, för icke medlemmar kostar utbildningen 800 kr/person.

Anmälan till utbildningen görs till utbildning@mopsorden.se senast den 15 december 2020.

Vid anmälan vill vi att du anger ditt medlemsnummer i Mopsorden, namn, adress och telefonnummer.