Uppföljning via Teams

Rasutvecklingskonferensen – Uppföljning
Teamsmöte den 26 mars kl 19.00

Helgen 24–25/2 arrangerade MopsOrden och Fransk Bulldogg Klubb en rasutvecklingskonferens för sina medlemmar. På plats franns också representanter från SDHKs kommitté för Avel & Hälsa.

Under helgen föreläste veterinär Jane Ladlow från England om BOAS. BOAS är ett andningstest som till en början togs fram för raserna mops, fransk och engelsk bulldogg. Nu har Jane Ladlow gått vidare och även testat andra trubbnoshundar varav flera finns hos oss i SDHK. Från Engelska kennelklubben kom Charlotte Mc Namara som är chef för deras avdelning för avel och hälsa. Hon informerade bland annat om hur deras samarbete med veterinärer och rasklubbar såg ut.

Den information som kom SDHK till gagn denna helg vill vi gärna sprida till er rasklubbar och era medlemmar och bjuder därför in till ett Teamsmöte den 26/3 kl 19.00. Sprid detta vidare till era medlemmar. Anmälan via länken ovan.

Sofia Sundkvist
Sekreterare i SDHK