Utbildning RFG-S

Den första gruppen av svenska veterinärer som ska genomföra andningstest enligt metoden Respiratory Function Grading Scheme, RFG-S, har nu fått sin utbildning. Ett 20-tal veterinärer fick lära sig att undersöka enligt RFG-S av metodens upphovsperson Dr Jane Ladlow.

Startskott för utbildning inom RFG-S

Metoden är i dagsläget validerad för tre brakycefala raser. Medlemmar i Mopsorden, Fransk Bulldogg Klubb och Svenska klubben för Engelsk Bulldogg bistod med hundar för att veterinärerna skulle få individer att öva på. Vid utbildningstillfället, som hölls på Svenska Kennelklubbens kansli, deltog även SKKs lead assessor för RFG-S, Barbara Dyall. Hon fick sin utbildning i metoden av Jane Ladlow i Storbritannien i slutet av 2022.