Nytt andningstest

Nytt andningstest införs vid årsskiftet

Snart börjar vi erbjuda ägare av mops, fransk bulldogg och engelsk bulldogg möjlighet att undersöka och gradera hundarnas andningsfunktion med testet Respiratory Function Grading Scheme.