Champions 2023

Championat & titlar 2023

De officiella titlar och beteckningar som SKK registrerar i hundregistret, är meriter som är kopplade till olika prov, tävlingar eller utställningar som hunden deltar eller uppnår särskilda resultat i.

Förkortningar framför en hunds namn är ett bevis på att hunden erhållit en titel eller beteckning för en bedrift av något slag. I SKKs e-tjänst Hunddata syns dessa titlar då du söker på en hund och ofta skriver man ut dessa bokstäver i stamtavlan, kataloger, annonser och liknande.

Listan (länk nedan) visar de titlar som registreras i Svenska Kennelklubbens hundregister. Landskoder enligt internationell standard framför titeln betecknar i vilket land titeln erhållits. Förkortningen Nord betecknar nordisk och innebär att championat erhållits i minst tre av de nordiska länderna.


Mars 2023

C.I.B. CH U(B)CH CH UCH DK UCH SE UCH Festivals Soul Narniya SE18341/2019 FSM
Tik
      E.  RU CH De Los Ninios Festival Soul RKF4224675 FSM
      U.   Diabolbric’s Remember Me RKF4224797 FSM
Uppfödare: Kadeneva Yu S Ryssland
Ny titel:  C.I.B.

AGHD I Kiebas Incredible SE42108/2019 FSM
Tik
      E.  NO JV-18 NO UCH Didiel Andes Pequeno Charlatan SE44148/2018 FSM
      U.  DK JV-17 FI UCH NO UCH SE UCH Buzleo Honey Ryder SE51759/2016 FSM
Uppfödare: Dennmyr Liselotte , Citrusgatan 40 , 42654 Västra Frölunda
Ny titel:  AGHD I

RLD F RLD N Teddytassen’s Red Rum SE24502/2020 FSM
Hund
      E.   Ahlehoff’s X-Men First Class SE20204/2018 FSM
      U.   Festivals Soul Material Girl SE15482/2019 FSM
Uppfödare: Hagström Malin , Storgatan 38 , 52160 Stenstorp
Ny titel:  RLD F

_________________
Februari 2023

C.I.B. DK UCH LT CH SE UCH Zuma’s Swedish Dynamite SE28358/2020 FSM
Hund
      E.  DK UCH SE UCH Zuma’s Dogge Doggelito SE18758/2017 S
      U.  DK UCH PL CH SE UCH Flash Of Joy Zoe Regal Ot Luval SE54037/2016 FSM
Uppfödare: Andersson Susanne , Andersson Magnus , Kullemöllavägen 47-17 , 27195 Ystad
Ny titel:  C.I.B.

SE UCH Duovas Silly Milly SE23532/2020 FSM
Tik
      E.  FI UCH SE UCH Duovas Pick Up Artist SE59404/2018 FSM
      U.  FI UCH SE UCH Duovas Limited Collection SE22461/2016 FSM
Uppfödare: Peltoniemi Eija , Granhultsvägen 7 , 77671 Långshyttan
Ny titel:  SE UCH

C.I.B. DK UCH SE UCH Getwins Kalinka-Malinka SE51970/2022 FSM
Tik
      E.  BG CH CO CH CR CH CY CH UA CH US CH Caper’s Sirius Thrilla In Manilla UKU0136544 FSM
      U.   Getwins Baby From Elle RKF3623299 FSM
Uppfödare: Vasilyeva N I Ryssland
Ny titel:  C.I.B.

_________________
Januari 2023

NO UCH Pei Fang Min Dino SE63492/2020 FSM
Hund
      E.   Pei Fang Batman NO46330/19 S
      U.   Pei Fang Get Going NO56244/16
Uppfödare: Holmli Brynjar & Marianne Norge
Ny titel:  NO UCH