Specialen

Årets Mopsspecial är inställd.

Plats: Vännäs, Västerbottens kennelklubb.
Domare: Julija Aidietiene, Litauen.

Vi börjar utställningen kl 09.00. Färgerna fawn och svart bedöms var för sig, förutom i uppfödar- och avelsklasser där båda färgerna kan blandas. Medlemskap i Mopsorden är obligatoriskt för anmälan av hund.

Sista anm & bet dag är onsdagen den 27 maj kl 12.00.

Kostnad

 • valpar 150 kr
 • junior, unghund, öppen, champion 270 kr
 • veteran, senior gratis

Halv anmälningsavgift från och med tredje vuxna hund som anmäls med samma ägare (du får inte räkna med valp, veteran eller senior).

Betalning görs till

 • plusgiro 425973-5
 • swish 123 477 9765

Ange ditt namn, hundens namn och klass på betalningen.

Boende
First Camp Nydala, Umeå
090-702600
umea@firstcamp.se

Utställare som önskar boende, kontaktar First Camp direkt. Klubben har reserverat ett antal stugor, när du bokar ska du uppge Mopsorden. First Camp håller stugorna till den 30 april, sen släpps de till övriga gäster.

Kontakt vandringspriser
Katrin Cederborg
cedeborgens@hotmail.com

Hederspriser
Vill du skänka priser till utställningen, kontakta Pia Carnbrand-Carlén på
utstallning@mopsorden.se.

Domarpresentation
I started with dogs from 15, at that time participating dog shows and training competitions with my east european shepherd. After owning basset hound and foxterrier wirehaired, my true love had been for almost 20 years the kerry blue terrier.

When I was looking for a smaller dog, I saw the absolutely wonderful and perfect dog, the pug.

In 2005 was the time in many breeds when people were happy bringing stud dogs from all over the world, not having the the experience of the problems that we imported. I started from an import blood line and it was a serious education for me, new in the pug breed.

Third time elected as the president of the Lithuanian French Bulldog Club and understand so well how great work and fight for this wonderful breed.

Barn med hund
Barn med hund kommer att arrangeras. Anmälan på plats.

Annons i katalogen
Helsidesannons i utställningskatalogen kostar 100 kr. Sponsra en utställningsklass och en helsidesannons för 300 kr (ange vilken klass). Skickas till Therese Löf på mailadress info@lofskonsult.se. Kom ihåg att ange annons eller annons+klass när du betalar.

Valpar hanar och tikar

 • svarta valpar 4 – 6 månader
 • svarta valpar 6 – 9 månader
 • fawn valpar 4 – 6 månader
 • fawn valpar 6 – 9 månader

Finaler valpar

 • BIR & BIM valp svart 4 – 6 månader
 • BIR & BIM valp svart 6 – 9 månader
 • BIS valp svart (BIR valp 4 – 6 månader tävlar mot BIR valp 6 – 9 månader)
 • BIR & BIM valp fawn 4 – 6 månader
 • BIR & BIM valp fawn 6 – 9 månader
 • BIS valp fawn (BIR valp 4 – 6 månader tävlar mot valp 6 – 9 månader)
 • Supreme BIS (BIS valp svart tävlar mot BIS valp fawn)
 • BIS uppfödargrupp valp (3 – 4 avkommor från samma uppfödare där färgerna kan blandas)
 • BIS avelsgrupp valp (en tik eller hane med 3 – 4 avkommor där färgerna kan blandas)

Hanar och tikar, svarta och fawn (färgerna bedöms var för sig)

 • Juniorklass 9 – 18 månader
 • Unghundsklass 15 – 24 månader
 • Öppen klass från 15 månader
 • Championklass från 15 månader
 • Seniorklass 8 – 10 år
 • Veteranklass från 10 år
 • Bästa hane/tik svart (alla hanar/tikar med HP (hederspris) tävlar mot varandra)
 • Bästa hane/tik fawn (alla hanar/tikar med HP (hederspris) tävlar mot varandra)

Finaler

 • BIR junior svart (bästa juniorhane och bästa juniortik tävlar om BIR junior)
 • BIR junior fawn (bästa juniorhane och bästa juniortik tävlar om BIR junior)
  BIS junior (BIR junior svart tävlar mot BIR junior fawn)
 • BIR unghund svart (bästa unghundshane och bästa unghundstik tävlar om BIR junior)
 • BIR unghund fawn (bästa unghundshane och bästa unghundstik tävlar om BIR junior)
 • BIS unghund (BIR unghund svart tävlar mot BIR unghund fawn)
 • BIR senior svart (bästa seniorhane svart tävlar mot bästa seniortik svart)
 • BIR senior fawn (bästa seniorhane fawn tävlar mot bästa seniortik fawn)
 • BIS senior (BIR senior svart tävlar mot BIR senior fawn)
 • BIR veteran svart (bästa veteranhane svart tävlar mot bästa veterantik svart)
 • BIR veteran fawn (bästa veteranhane fawn tävlar mot bästa veterantik fawn)
 • BIS veteran (BIR veteran svart tävlar mot BIR veteran fawn)
 • BIS uppfödargrupp (3 – 4 avkommor från samma uppfödare, färgerna kan blandas)
 • BIS avelsgrupp (en hane eller tik med 3 – 4 avkommor, färgerna kan blandas)
 • BIS svart (bästa hane svart tävlar mot bästa tik svart)
 • BIS fawn (bästa hane fawn tävlar mot bästa tik fawn)
 • Supreme BIS (BIS svart tävlar mot BIS fawn)